Sermayem Aracım
0212 348 94 00
Büyümeye yelken açmış Kobi'lere DenizLeasing.
Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalmak kaydıyla belirlenen kiralar ile kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve leasing sözleşmesinde yazılı sembolik değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya devredilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.
Her türlü amortismana tabi sabit kıymet yatırımlarının satın alınması yerine kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerinin diğer ihtiyaçlarını karşılamada kullanılmasına imkan verir.

Böylelikle firmalar nakit akışlarını daha rahat planlayarak verimli ve karlı projelere kaydırma imkanı bulunur.

Neler Lease Edilir?

01
Üretim Makineleri
CNC Makineleri
Ağaç İşleme Makineleri
Plastik Enjeksiyon Makineleri
Diğer
02
İş Makineleri
Ekskavatör
Yükleyici
Beko Loader
Forklift
Vinç
Diğer
03
Tekstil Makineleri
Dokuma Tezgahları
İplik İmalat Makineleri
Boya Makineleri
Dikiş Makineleri
Diğer
04
Tarım Makineleri
Tarım Traktörleri
Biçerdöver
Ekim, dikim hasat ekipmanları
05
Matbaa Makineleri
Ofset makineleri
Harman makineleri
Film kalıp ve banyo makineleri
Tabaka baskı makineleri
Flexo baskı makineleri
Ambalaj baskı makineleri
06
Tıbbi Cihaz
Tanı Cihazları
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
MR
Ultrasonografi
Dişçi Üniteleri
Laboratuar Donanımları
Diğer
07
Gayrimenkul
İşyeri
Ofis
Bina
Arsa
Arazi
08
Büro ve
Ofis Ekipmanları
Tefrişat
Ofis mobilyaları
Diğer
09
Binek Araç
Otomobil
Jeep
10
Ticari Araç
Kamyon
Kamyonet
Panelvan
Çekici
Minibüs
Otobüs
Dorse

Kimler Yararlanabilir?

Genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir. Buna göre; her türlü şahıs/tüzel firmalar, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları ve çiftçiler kiracı olabilirler.

Leasing İş Süreci

Kira Toplamı
01
Yatırım Kararı
Yatırımınıza konu ekipman için teklif talebiniz tarafımızca alınır.
Aylık Kira
Ödeme Planları
Belirlediğiniz vade ve para cinsinden size özel ödeme planınız hazırlanır.
02
Evrakların Hazırlanması
Evrakların Hazırlanması
Teklifi kabul etmeniz durumunda gerekli evraklar temin edilir.
03
Kredi Şartları
Kredi Şartları
Kredilendirme çalışması sonucunda tahsis ve teminat koşulları belirlenir.
04
Sözleşme Süreci
Sözleşme Süreci
Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda sözleşme imzalanır.
05
Satın Alma ve Ekipmanların Teslimatı
Satın Alma ve Ekipmanların Teslimatı
Sigorta dahil tüm operasyonel süreçler şirketimizce yürütülerek satın alma gerçekleştirilir. Ekipmanın teslimatı sağlanır.
06
Mülkiyet Devri
Mülkiyet Devri
Sözleşme süresi sonunda sözleşmede belirlenen sembolik değer üzerinden ekipmanın mülkiyet devri yapılır.
07

Eksik Sigorta Nedir?

Poliçede yer alan sigorta bedelinin, sigortalanan ekipmanın hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin altında kalması durumuna ‘eksik sigorta’ denir.
Eksik sigortada, sigortalı ekipmanın hasara uğraması halinde, poliçede yazılı olan bedel tazminat olarak ödenir. Geri kalan tutar karşılanmaz. Leasing ile satın almasını yaptığınız ekipmanları kur artışlarına karşı korumak, olası hasarlarda daha fazla finansal kayıplar yaşanmasının önüne geçmek için info@denizleasing.com adresi ile iletişime geçerek eksik sigortanızı hesaplatabilirsiniz.
Örnek:

X firması 1 Ocak 2021 tarihinde KDV dahil 600,000 USD değerinde tıbbi ekipman almıştır.

Tıbbi Cihazı satan Y firması faturayı 8 TL kurdan hesaplayarak 4,800,000 TL’ye X firmasına satışını gerçekleştirmiştir. X Firması ekipmanın sigorta poliçesini veya finansal kiralama yöntemi ile alınmış ise ilgili leasing şirketi, sigorta poliçesini 4,800,000 TL üzerinden yaptırmıştır.

X firmasının aldığı ekipmanda günümüzde hasar meydana gelmiştir. Öncelikle hasar ile ilgili sigorta şirketi eksper ataması yapmış ve gerekli tamiratlar yapılmasından sonra, Yetkili Servis, X firmasına 50,000 USD tamir ve servis ücreti fatura etmiştir.

Eksperin hasar değerlendirmesinde ilk baktığı noktalardan biri, ilgili makinenin sigorta teminat bedelinin, poliçe üzerinde doğru yer alıp/almadığıdır.

Eksper satıcı, X Firmasına ekipmanın satış bedelini sorduğunda KDV dahil 600,000 USD sattığı bilgisini almıştır. Eksper, hasar tarihi olan 1 Ağustos 2022 tarihindeki kurdan ( 17.92 TL) 600,000 USD’ nin TL karşılığını 10.752.000 TL olarak tespit edecektir. Bu durumda sigorta poliçesi üzerinde, 5,952,000 TL (%55,35) eksik sigorta söz konusudur. Bunun sonucunda; düşük sigorta bedeli nedeni ile eksik ödenen prim kadar da hasarda eksik ödeme söz konusu olacaktır.

Eksper; yapılan çalışma sonucunda, eksik sigortaya bağlı olarak 50,000 USD tutarındaki hasara eksik sigorta oranını uygulayarak 22,325 USD üzerinden değerlendirilmesine karar verecektir. Muafiyet kesintisi öncesi hasarın 22,325 USD üzerinden değerlendirilmesi için raporunu yazarak dosyası sigorta şirketine gönderecektir. Kur artışı bu örnekte, X Firmasına 27,675 USD ek bir finansal yük yaratmıştır.

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere; kurdaki artışlar, dolaylı gibi görünse de sigorta poliçelerini ve hasarlarda sigorta şirketi ile yaşanacak sorunları tetiklemektedir. Leasingle satın alması yapılan ekipmanları kur artışlarına karşı korumak, olası hasarlarda daha fazla finansal kayıplar yaşanmasının önüne geçmek için küçük primlerle büyük riskleri bertaraf edebilirsiniz.

Leasing Sözlüğü

Gerekli Belgeler

DenizLeasing ile yapacağınız kiralama ve leasing işlemleri için gerekli dökümanlar aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunarız.
Belgeler
check
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. adına düzenlenmiş proforma fatura
check
Kiracı ve kefil gerçek kişiyse kimlik belgesi, üç aydan eski olmayan ikametgah belgesi
check
Ticaret sicil gazeteleri (kuruluş, değişiklikler, son ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
check
Faaliyet belgesi, gerekli görüldüğü hallerde son altı aya ait yetki belgesi fotokopisi
check
Vergi levhası
check
Güncel imza sirküleri. İmza sirkülerinde adı geçen yetkililerin kimlik belgeleri
check
Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
check
Cari döneme ait bilanço, gelir tablosu ve detay mizan
check
Firmanın ve firma ortaklarının mal varlığı dökümleri (tapu, ruhsat vb. fotokopileri)
check
Gerçek nihai faydalanıcının kimlik belgesi
Not: Grup firmaları içinde aynı evraklar gerekmektedir.